Iglesia Católica A. Romana San José, Arrecifes, PBsAs, Argentina, Bautismos

(Fuente: Registro parroquial, Recopilación de datos: R. M. Mac Allister).

Apellido, Nombre, Año, L: Libro, P: Página.

Alsop, Enrique C. M., 1865 L: _ P: 164

Alsop, Felisa, 1867 L: _ P: 97

Alsop, Francisco, 1870 L: _ P: 43

Alsop, Maria E., 1872 L: _ P: 110

Allen, Guillermo, 1873 L: _ P: 142

Alen, Tomas, 1875 L: _ P: 194

Allen, Maria A., 1889 L: _ P: 59

Allen, Eduardo G?., 1898 L: _ P: 57

Allen, Felipe, 1905 L: _ P: 91

Allen, Pedro, 1906 L: _ P: 177

Allen, Pedro, 1907 L: _ P: 200

Allen, Ana B., 1908 L: _ P: 250

Allen, Santiago, 1909 L: _ P: 327

Akinson (Atkinson), Maria M., 1910 L: _ P: 2__

Allen, Ana, 1911 L: _ P: 221

Atkinson, Elena, 1913 L: _ P: 85

Atkinson, Margarita, 1914 L: _ P: 257

Baré (Barry?), Maria, 1866 L: _ P: 169

Bary (Barry), Tomas, 1868 L: _ P: 146

Bill, Maria M., 1869 L: _ P: 13

Bell, Juana, 1870 L: _ P: 176

Biley, Francisco, 1871 L: _ P: 14

Berne, Martin, 1871 L: _ P: 182

Brown, Ana M., 1872 L: _ P: 70

Bell, Juan, 1872 L: _ P: 224

Browne, Maria T., 1874 L: _ P: 101

Burke, Maria J., 1875 L: _ P: 57

Bohan, Guillermo, 1875 L: _ P: 249

Bridon (Brydon), Santiago, 1876 L: _ P: 21

Brydon, Tomas, 1878 L: _ P: 1

Brydon, Maria A., 1880 L: _ P: 7

Bredy, Santiago, 1880 L: _ P: 8

Brown, Maria A., 1880 L: _ P: 9

Ballesty, Santiago C., 1880 L: _ P: 100

Brady, Maria, 1880 L: _ P: 178

Bohan, Ana, 1881 L: _ P: 220

Brennan, Isabel, 1882 L: _ P: 232

Brady, Brigida, 1883 L: _ P: 8

Bolton, Juan I., 1883 L: _ P: 103

Bridon (Brydon), Elisa, 1883 L: _ P: 124

Bolton, Julia, 1884 L: _ P: 206

Byrne, Luis, 1885 L: _ P: 254

Brien, Santiago, 1885 L: _ P: 171

Bridon (Brydon), Alejandro, 1885 L: _ P: 189

Brady, Pedro, 1886 L: _ P: 52

Barry, Maria, 1887 L: _ P: 196

Bermingham, Elmiro, 1888 L: _ P: 162

Brenan (Brennan), José, 1889 L: _ P: 21

Brenan (Brennan), Maria I., 1889 L: _ P: 22

Brady, Santiago L.?, 1889 L: _ P: 251

Beyrne, Guillermo M., 1890 L: _ P: 141

Bermigham, Margarita M., 1890 L: _ P: 158

Brun (Brown), Bernardo, 1890 L: _ P: 204

Beyrne, Pedro, 1890 L: _ P: 131

Brydon, Margarita, 1891 L: _ P: 33

Brady, Rosa, 1892 L: _ P: 1

Birmengon, Susana, 1892 L: _ P: 227

Banon (Bannon), Guillermo, 1892 L: _ P: 299

Banon (Bannon), Teresa, 1892 L: _ P: 300

Braynd, Maria C., 1893 L: _ P: 54

Banon (Bannon), Julia, 1894 L: _ P: 83

Braillar (Bannon), Enrique, 1894 L: _ P: 270

Beyven (Beyrne), José V., 1894 L: _ P: 321

Brown, Margarita, 1895 L: _ P: 130

Barry, Catalina M., 1895 L: _ P: 145

Beyrne, Maria I.?, 1896 L: _ P: 60

Bray, Rosa Ana, 1896 L: _ P: 162

Brosman (Brosnan), Lercuñaz, 1896 L: _ P: 257

Banon (Bannon), Margarita, 1897 L: _ P: 67

Blane, Ernesto S. M., 1898 L: _ P: 72

Bray, Juan José, 1898 L: _ P: 101

Beyrne, Elisea S., 1898 L: _ P: 166

Brady, Rosa A., 1899 L: _ P: 11

Barry, Juan I., 1899 L: _ P: 142

Brady, Miguel, 1900 L: _ P: 110

Banon (Bannon), Catalina A., 1902 L: _ P: 11

Beyrne, Ana M., 1902 L: _ P: 76

Bray, Mariana, 1903 L: _ P: 31

Bray, Guillermo C., 1903 L: _ P: 32

Brennan, José, 1903 L: _ P: 121

Bannon, Emerico B., 1904 L: _ P: __

Bray, Rosa A., 1904 L: _ P: 70

Banon (Bannon), Alicia E., 1905 L: _ P: 162

Brenan (Brennan), Maria T.?, 1905 L: _ P: 172

Beyrne, Juan A., 1906 L: _ P: 17

Beyrne, Rosa A., 1907 L: _ P: 195

Bannon, Juan José, 1911 L: _ P: 119

Brady, Santiago, 1918 L: _ P: 316

Bohan, Patricio, 1919 L: _ P: 112

Bolton, Regina, 1919 L: _ P: 341

Bolton, Angela, 1919 L: _ P: 342

Bannon, Rosa, 1920 L: _ P: 126

Bohan, Ana, 1921 L: _ P: 159

Bohan, Guillermo, 1922 L: _ P: 291

Bohan, Carlos B., 1923 L: _ P: 396

Bohan, Luis C., 1925 L: _ P: 297

Bohan, Margarita, 1929 L: _ P: 193

Cauckling, Miguel, 1848 L: _ P: 31

Colter, Julio, 1850 L: _ P: 87

Cokeran, Maria, 1851 L: _ P: 118

Cokeran ó Coheran, Brigida, 1854 L: _ P: 179

Carriquiri (Carrigy?), Guillermo, 1857 L: _ P: 110

Collen (Cullen), Santiago, 1858 L: _ P: 44

Cordon, Maria, 1859 L: _ P: 69

Carriquiri (Carrigy?), Valentin F., 1859 L: _ P: 73

Cullen, Sara, 1861 L: _ P: 162

Carriquiri (Carrigy?), Clara, 1864 L: _ P: 161

Coffey, Juan, 1865 L: _ P: 46

Crowley, Juan J., 1867 L: _ P: 99

Castaing, Juana, 1868 L: _ P: 84

Cogley, Marcos, 1868 L: _ P: 151

Crowley, Maria E., 1869 L: _ P: 200

Crowley, Brigida F., 1870 L: _ P: 165

Carriquiri (Carrigy?), Irene, 1871 L: _ P: 23

Crowley, Miguel, 1871 L: _ P: 65

Crowley, Margarita M., 1871 L: _ P: 166

Crowley, Maria, 1872 L: _ P: 59

Cosgriffe, Juan, 1872 L: _ P: 86

Castaing, Emilia M., 1872 L: _ P: 94

Cogley, Guillermo, 1872 L: _ P: 150

Cabanagh (Cavanagh), Santiago P., 1873 L: _ P: 140

Crowley, Catalina, 1873 L: _ P: 143

Cullen, Guillermo, 1873 L: _ P: 175

Carriquiri (Carrigy?), Adelaida, 1873 L: _ P: 177

Cormack, Margarita M., 1874 L: _ P: 48

Cardiff, Maria, 1874 L: _ P: 60

Cogley, Patricio F., 1874 L: _ P: 84

Crowley, Juana, 1874 L: _ P: 163

Castaing, Estefania, 1874 L: _ P: 179

Cassey (Casey), Julia, 1874 L: _ P: 196

Cochard, Tomas B., 1874 L: _ P: 200

Cullen, Maria E., 1875 L: _ P: 127

Carriquiri (Carrigy?), José, 1875 L: _ P: 182

Crowley, Miguel, 1875 L: _ P: 186

Cavanagh, Juana Maria, 1875 L: _ P: 198

Carberry (Carbery), Elena, 1875 L: _ P: 19

Crowley, Santiago, 1876 L: _ P: 55

Coley, Tomas, 1876 L: _ P: 93

Crowley, Santiago, 1876 L: _ P: 176

Craun, Tomas, 1877 L: _ P: 183

Cogley, Ana Elisa, 1877 L: _ P: 190

Crowley, Maria A., 1877 L: _ P: 206

Crowley, Catalina, 1877 L: _ P: 246

Carriquiri (Carrigy?), Pedro, 1878 L: _ P: 13

Crowley, Catalina, 1879 L: _ P: 73

Coghlan, Bernardino J.?, 1879 L: _ P: 109

Cogley, Margarita A., 1879 L: _ P: 134

Crowley, Juana V., 1880 L: _ P: 44

Carriquiri (Carrigy?), Leoncio M., 1880 L: _ P: 7

Crowley, Cornelio, 1881 L: _ P: 6

Carney, Patricio, 1881 L: _ P: 107

Cuin (Quinn), Juan S.?, 1881 L: _ P: 111

Coghlan, Catalina A., 1881 L: _ P: 126

Crouley (Crowley), Daniel, 1881 L: _ P: 205

Cleary, Maria, 1881 L: _ P: 215

Crouley (Crowley), Margarita, 1882 L: _ P: 62

Crouley (Crowley), Julia R., 1882 L: _ P: 151

Cormik (Cormick), Ana, 1883 L: _ P: 111

Crouley (Crowley), Juana E., 1883 L: _ P: 134

Carriquiri (Carrigy?), Julia, 1883 L: _ P: 189

Crouley (Crowley), Matilde, 1883 L: _ P: 233

Crouley (Crowley), Jeronimo, 1885 L: _ P: 20

Cormik (Cormick), Tomas, 1885 L: _ P: 165

Crouley (Crowley), Juan E., 1886 L: _ P: 117

Crouley (Crowley), Jeronimo H., 1886 L: _ P: 197

Cormik (Cormick), Rosa, 1886 L: _ P: 208

Curra (Curran), Tomas S., 1887 L: _ P: 60

Curra (Curran), Clara C., 1887 L: _ P: 61

Crouley (Crowley), Maria, 1887 L: _ P: 207

Carmody, Juana M., 1888 L: _ P: 6

Cormik (Cormick), Maria E., 1888 L: _ P: 87

Casey, Luisa, 1888 L: _ P: 145

Carooll (Carroll), Maria, 1888 L: _ P: 210

Conlon, Maria C., 1889 L: _ P: 95

Carrol (Carroll), Vrigida (Brigida), 1890 L: _ P: 67

Corcoran, Miguel, 1890 L: _ P: 82

Conlon, Miguel, 1890 L: _ P: 203

Carroll, Miguel, 1890 L: _ P: 332

Carroll, Patricio, 1890 L: _ P: 333

Cloney, Brigida L., 1891 L: _ P: 351

Carey, Santiago E., 1892 L: _ P: 37

Cosson, Juan M., 1892 L: _ P: 54

Carroll, Brigida A., 1892 L: _ P: 57

Campbell, Jose D. A., 1892 L: _ P: 107

Carroll, Catalina, 1892 L: _ P: 127

Casey, Maria I., 1892 L: _ P: 237

Clement, Pedro, 1892 L: _ P: 248

Conlon, Ana, 1892 L: _ P: 327

Cambelle (Campbell), Maria L. I.?, 1892 L: _ P: 96

Casey, Catalina A., 1893 L: _ P: 165

Cormik (Cormick), Pedro, 1893 L: _ P: 197

Cosson, Luisa F., 1893 L: _ P: 257

Clement, Carolina, 1893 L: _ P: 262

Cavanagh, Maria Ana, 1894 L: _ P: 221

Camble, Clara R., 1894 L: _ P: 225

Casey, Patricio S., 1895 L: _ P: 159

Casay (Casey), Miguel Mateo, 1896 L: _ P: 122

Cormik (Cormick), Brigida, 1896 L: _ P: 255

Cartaing, Maria C., 1896 L: _ P: 275

Casey, Miguel S., 1897 L: _ P: 73

Cooke, Carlos S., 1897 L: _ P: 88

Cavanagh, Tomas, 1898 L: _ P: 168

Cleary, Juan S. T., 1900 L: _ P: 1

Camarchs (Cormack), Isabel, 1900 L: _ P: 53

Casay (Casey), Francisca M., 1900 L: _ P: 165

Cleary, Patricio, 1901 L: _ P: 109

Cullen, Esteban, 1901 L: _ P: 121

Crouley (Crowley), Miguel S., 1901 L: _ P: 230

Cabanag (Cavanagh), Isabel I., 1902 L: _ P: 35

Cormak (Cormack), Patricio, 1902 L: _ P: 61

Callan (Cullen?), Patricio, 1903 L: _ P: 26

Coli, Maria L., 1903 L: _ P: 48

Cormak (Cormack), Maria A., 1903 L: _ P: 257

Crouley (Crowley), Jose T., 1904 L: _ P: 1

Cleary, Maria S., 1904 L: _ P: 97

Crouley (Crowley), Tomas S., 1905 L: _ P: 1

Cormak (Cormack), Patricio S., 1905 L: _ P: 43

Crouley (Crowley), Ana Maria, 1906 L: _ P: 43

Cormik (Cormick), Elisa, 1906 L: _ P: 69

Cormik (Cormick), Juan A., 1906 L: _ P: 158

Cleary, Brigida I., 1906 L: _ P: 215

Cleary, Isabel, 1907 L: _ P: 98

Cormak (Cormack), Eduardo, 1907 L: _ P: 104

Cleary, Agustina M., 1907 L: _ P: 219

Cavanagh, Patricio, 1908 L: _ P: 18

Crarke (Clarke?), Rafael M., 1908 L: _ P: 83

Cavanagh, Catalina I., 1908 L: _ P: 143

Cormik (Cormick), Brigida E., 1908 L: _ P: 178

Cardiff, Jose A., 1908 L: _ P: 216

Cullen, Maria M., 1908 L: _ P: 303

Claffe, Brigida, 1909 L: _ P: 150

Cormick, Patricio L. Mac, 1910 L: _ P: 107

Cullen, Patricio F. B., 1910 L: _ P: 268

Corcoran, Miguel P., 1910 L: _ P: 292

Clancy, Juan C., 1911 L: _ P: 89

Clary, Juana, 1911 L: _ P: 260

Casey, Maria, 1912 L: _ P: 149

Cleary, Guillermo, 1912 L: _ P: 374

Cleary, Dionisio, 1913 L: _ P: 182

Cardiff, Juana, 1913 L: _ P: 300

Cavanagh, José, 1914 L: _ P: 105

Crowley, Maria, 1914 L: _ P: 293

Casey, Isabel, 1915 L: _ P: 194

Cleari (Cleary), Rosa, 1916 L: _ P: 372

Casey, Ana, 1916 L: _ P: 410

Crouley, José, 1918 L: _ P: 226

Casey, Adelina, 1918 L: _ P: 398

Cleary, Isabel, 1919 L: _ P: 299

Cormach, Lucia, 1920 L: _ P: 27

Casey, Lucia, 1920 L: _ P: 59

Doyley (Doyle), Patricio, 1860 L: _ P: 107

Doyll (Doyle), Tomas, 1861 L: _ P: 176

Doill (Doyle), Maria, 1863 L: _ P: 68

Doill (Doyle), Juan, 1865 L: _ P: 40

Denin (Dennin), Santiago, 1866 L: _ P: 3

Doyle, Nicolas, 1867 L: _ P: 23

Doyle, Brigida, 1867 L: _ P: 34

Dineen, Ana, 1867 L: _ P: 165

Doyle, Patricio, 1869 L: _ P: 16

Dalton, Santiago, 1871 L: _ P: 144

Doyle, Alicia, 1872 L: _ P: 57

Drew, Rafaela, 1873 L: _ P: 46

Dalton, Elisa, 1873 L: _ P: 94

Doyle, Honoria A., 1873 L: _ P: 128

Dalton, Bernardo, 1875 L: _ P: 67

Drew, Carlos, 1875 L: _ P: 260

Drew, Jorge, 1877 L: _ P: 11

Dalton, Julian, 1877 L: _ P: 31

Dalton, Felisa Sara, 1878 L: _ P: 15

Dalton, Santiago, 1878 L: _ P: 41

Downes, Juan José, 1878 L: _ P: 78

Dalton, Andres I.? S., 1879 L: _ P: 31

Drew, Hermenegildo, 1879 L: _ P: 69

Dalton, Pedro, 1880 L: _ P: 41

Dounes (Downes), Santiago, 1880 L: _ P: 128

Dalton, Alejandro L., 1880 L: _ P: 143

Devett (Devitt), Miguel E., 1881 L: _ P: 172

Dounes (Downes), Maria Ana, 1881 L: _ P: 110

Dolton (Dalton), Maria E., 1883 L: _ P: 17

Deacon, Maria P., 1883 L: _ P: 122

Dones (Downes), Patricio, 1884 L: _ P: 34

Duyer (Dwyer), Eloisa, 1884 L: _ P: 50

Daly, Juana Maria, 1884 L: _ P: 89

Deacon, Remigio G., 1884 L: _ P: 180

Dolton (Dalton), Sofia, 1885 L: _ P: 85

Duyer (Dwyer), Daniel, 1886 L: _ P: 39

Downes, Brigida M., 1886 L: _ P: 55

Dalton, Catalina, 1886 L: _ P: 220

Daley, Juan, 1887 L: _ P: 182

Dally, Luisa, 1887 L: _ P: 234

Dwyer, Matilde, 1887 L: _ P: 103

Delaney, Miguel, 1888 L: _ P: 272

Donelli (Donelly), Genoveva D., 1888 L: _ P: 320

Dwire (Dwyer), Catalina, 1888 L: _ P: 286

Deumin (Dennin), Luisa, 1889 L: _ P: 174

Donelli (Donelly), Maria, 1889 L: _ P: 274

Duyer (Dwyer), Juan, 1890 L: _ P: 49

Dunaken, Guillermo P., Juan, 1890 L: _ P: 133

Dely (Daly), Ana, 1890 L: _ P: 248

Deane, Brigida, 1891 L: _ P: 201

Duyer (Dwyer), Rosa, 1891 L: _ P: 271

Delly (Daly), Catalina A., 1891 L: _ P: 352

Delly (Daly), Maria A., 1891 L: _ P: 253

Demony, Felix, 1892 L: _ P: 75

Dickson, José A., 1892 L: _ P: 107

Dalay (Daly), Maria L., 1893 L: _ P: 60

Duyer (Dwyer), José, 1894 L: _ P: 85

Dely (Daly), Patricio, 1894 L: _ P: 163

Daly, Sara, 1894 L: _ P: 305

Dauling (Dowling), Margarita F., 1895 L: _ P: 155

Dillon, Catalina, 1896 L: _ P: 251

Dalton, Eugenio, 1897 L: _ P: 139

Dolton (Dalton), Martin G., 1898 L: _ P: 44

Dali (Daly), Juan S., 1898 L: _ P: 103

Dillon, Teresa A., 1898 L: _ P: 126

Deunin (Dennin), Catalina, 1898 L: _ P: 239

Devit (Devitt), Bernardo, 1899 L: _ P: 46

Dauling (Dowling), Brigida, 1899 L: _ P: 59

Denunis (Dennin?), Enrique I., 1899 L: _ P: 130

Deninis (Dennin?), Maria E., 1899 L: _ P: 131

Dali (Daly), Maria I., 1900 L: _ P: 5

Deunen (Dennin), Ana, 1900 L: _ P: 81

Dillon, Margarita, 1900 L: _ P: 133

Daly, Geraldo A., 1901 L: _ P: 142

Dalton, Jose, 1901 L: _ P: 188

Daly, Catalina E., 1901 L: _ P: 189

Dillon, Juan E., 1902 L: _ P: 91

Donnell, Santiago, 1902 L: _ P: 100

Douling (Dowling), Jeremias G., 1902 L: _ P: 11_

Duggan, Juana, 1902 L: _ P: 18_

Deane, Santiago F., 1902 L: _ P: 22_

Doud (Dowd), Juana Matias?, 1903 L: _ P: 159

Daly, Mateo, 1903 L: _ P: 172

Dalton, Brigida, 1903 L: _ P: 206

Dennin, Jorge, 1903 L: _ P: 263

Deane, Carlos A., 1904 L: _ P: 71

Dugan (Duggan), Elisa L. A., 1904 L: _ P: 90

Dalton, Pedro, 1904 L: _ P: 188

Doud (Dowd), Maria A., 1904 L: _ P: 260

Dalton, Catalina, 1905 L: _ P: 92

Daly, Honoria C., 1905 L: _ P: 188

Duggan, Santiago, 1905 L: _ P: 217

Denan (Dennin), Santiago, 1905 L: _ P: 238

Douling (Dowling), Cipriano, 1906 L: _ P: 9

Dillon, Maria A., 1906 L: _ P: 2__

Deane, Maria Josefina, 1906 L: _ P: ___

Duggan, Juan S., 1907 L: _ P: 6

Dillon, Tomas S.?, 1908 L: _ P: 72

Duggan, Daniel P., 1908 L: _ P: 125

Deane, Guillermo S., 1908 L: _ P: 133

Devereux, Lucia C., 1908 L: _ P: 161

Dalton, Luisa, 1909 L: _ P: 134

Dean, Santiago Francisco, 1909 L: _ P: 367

Dillon, Miguel E., 1910 L: _ P: 42

Dolton (Dalton), Ana M., 1910 L: _ P: 63

Duggan, Tomas E., 1910 L: _ P: 88

Dowling, Maria L., 1911 L: _ P: 128

Dean, Patricio L. I., 1911 L: _ P: 299

Dalton, Maria, 1912 L: _ P: 109

Dillon, Margarita, 1912 L: _ P: 130

Dalton, Martin, 1913 L: _ P: 36

Dalton, Lorenzo, 1913 L: _ P: 201

Dacey, Catalina, 1913 L: _ P: 36

Dalton, Ana, 1914 L: _ P: 200

Duyer (Dwyer), Santiago, 1914 L: _ P: 297

Dalton, Maria, 1915 L: _ P: 176

Dean, Juan, 1915 L: _ P: 199

Dillon, Marcelina, 1915 L: _ P: 275

Dacey, Juan, 1915 L: _ P: 346

Dalton, Catalina, 1917 L: _ P: 12

Dacey, Torres, 1917 L: _ P: 254

Devit (Devitt), Carlos, 1918 L: _ P: 16

Dillon, Brigida, 1918 L: _ P: 252

Duyer (Dwyer), Maria, 1920 L: _ P: 191

Dillon, Patricio, 1921 L: _ P: 361

Dillon, Maria, 1922 L: _ P: 61

Dean, Maria, 1922 L: _ P: 193

Dillon, Ana, 1925 L: _ P: 395

Dillon, Elmira, 1925 L: _ P: 396

Estrange (L´Estrange), Critobal, 1884 L: _ P: 79

Estrange (L´Estrange), Catalina, 1886 L: _ P: 103

Egan, Cristina, 1887 L: _ P: 232

Egan, Santiago, 1888 L: _ P: 330

Egan, Ricardo, 1890 L: _ P: 93

Egan, Miguel, 1890 L: _ P: 222

Egan, José, 1896 L: _ P: 307

Egan, Patricio, 1899 L: _ P: 123

Folam (Fullam), Tomas S., 1861 L: _ P: 8

Folam (Fullam), Catalina B., 1861 L: _ P: 8

Farell (Farrell), Teodolina, 1863 L: _ P: 98

Fulan (Fullam), Juan, 1863 L: _ P: 128

Finan (Feenan), Rosa, 1872 L: _ P: 135

Fagan, Mariano, 1875 L: _ P: 122

Fallon, Santiago, 1877 L: _ P: 215

Fagan, Marcela, 1878 L: _ P: 9

Feenan, Patricio, 1878 L: _ P: __

Fenan (Feenan), Tomas, 1882 L: _ P: 109

Farrel (Farrell), Elena, 1883 L: _ P: 6

Finen (Feenan), Marcela, 1884 L: _ P: 11

Flanagan, Isabel M., 1887 L: _ P: 28

Finn (Fynn), Margarita, 1887 L: _ P: 59

Farell (Farrell), Miguel, 1887 L: _ P: 160

Flanigan, Maria, 1888 L: _ P: 77

Farel (Farrell), Pedro, 1889 L: _ P: 115

Farell (Farrell), Juan, 1889 L: _ P: 132

Fitzchavis (Fitzharris), Marta, 1889 L: _ P: 138

Flanagan, Patricio S., 1890 L: _ P: 124

Fox, Santiago C., 1890 L: _ P: 276

Fitzharis (Fitzharris), Maria E., 1891 L: _ P: 278

Foodiell, Tomas, 1892 L: _ P: 200

Flanagan, Elena, 1894 L: _ P: 84

Farrell, Patricio, 1894 L: _ P: 205

Fay, Miguel S.?, 1896 L: _ P: 190

Fullan, Ana, 1897 L: _ P: 21

Fay, Elena A., 1897 L: _ P: 148

Fox, Rosa I., 1896 L: _ P: 190

Farrell, Catalina, 1896 L: _ P: 199

Fiozgeneral?, Catalina, 1899 L: _ P: 69

Fox, Patricio S.?, 1900 L: _ P: 94

Farrell, Francisco, 1900 L: _ P: 205

Fullan, Santiago I., 1902 L: _ P: 136

Fox, José S. ó I.?, 1902 L: _ P: 142

Farrell, Guillermo, 1903 L: _ P: 1

Feeny, Carlos E., 1904 L: _ P: 80

Fullan, Margarita S., 1904 L: _ P: 230

Fullan, Tomas, 1905 L: _ P: 88

Fallon, Patricio F., 1905 L: _ P: 100

Fox, Isabel Inés, 1905 L: _ P: 108

Finen, Maria Luisa, 1905 L: _ P: 201

Fallon, Catalina C., 1906 L: _ P: 176

Finn, Teresa A., 1907 L: _ P: 140

Fullan, Juan, 1908 L: _ P: 112

Fearne, Esteban I., 1908 L: _ P: 203

Fallon, Alicia M., 1909 L: _ P: 75

Fallon, Catalina A., 1911 L: _ P: 97

Fallon, Catalina A., 1911 L: _ P: 252

Finn (Fynn), Eduardo, 1913 L: _ P: 264

Furey, Brigida, 1914 L: _ P: 37

Fallon, Maria, 1914 L: _ P: 86

Fallon, Maria, 1914 L: _ P: 240

Finn (Fynn), Santiago, 1914 L: _ P: 289

Fallon, Patricio, 1915 L: _ P: 441

Fallon, Patricio, 1916 L: _ P: 200

Fallon, Margarita, 1917 L: _ P: 145

Finn (Fynn), Alfredo, 1917 L: _ P: 217

Ford, Miguel, 1917 L: _ P: 375

Fallon, Alicia, 1918 L: _ P: 211

Fallon, Brigida, 1918 L: _ P: 283

Flanagan Elena, 1918 L: _ P: 425

Ford, Rosa, 1919 L: _ P: 200

Fay, Augusto, 1920 L: _ P: 183

Fallon, Brigida, 1920 L: _ P: 293

Fallon, Pedro, 1921 L: _ P: 111

Fox, Ana, 1922 L: _ P: 68

Fallon, Francisco, 1922 L: _ P: 240

Fallon, Miguel J., 1923 L: _ P: 75

Fox, Maria, 1924 L: _ P: 319

Fox, Elena A., 1926 L: _ P: 287

Geoghegan, Enrique, 1862 L: _ P: 68

Geoghegan, Ana, 1864 L: _ P: 138

Geoghegan, Andres, 1867 L: _ P: 138

Gouk (Gough), Elisa, 1870 L: _ P: 91

Guelch (Welch), Margarita, 1871 L: _ P: 199

Gouk (Gough), Maria R., 1872 L: _ P: 207

Griffin, Juan, 1873 L: _ P: 13

Gouk (Gough), Guillermo, 1874 L: _ P: 41

Gill, Saturnina C., 1879 L: _ P: 83

Gill, Julia, 1880 L: _ P: 19

Gellegan (Gilligan), Miguel, 1882 L: _ P: 31

Geoghegan, Patricio, 1883 L: _ P: 84

Gill, Luisa R., 1885 L: _ P: 80

Garrahan, Maria, 1886 L: _ P: 160

Gallagher, Santiago, 1887 L: _ P: 233

Gay, Luis, 1887 L: _ P: 248

Geoghegan, Guillermo, 1888 L: _ P: 48

Gisbert (Gilbert), Jose M., 1888 L: _ P: 63

Geoghegan, Juan T., 1888 L: _ P: 238

Geraty, Alicia B., 1889 L: _ P: 23

Gaud, Juana, 1889 L: _ P: 43

Gallagher, Margarita I., 1889 L: _ P: 47

Gisbert (Gilbert), Maria R., 1889 L: _ P: 162

Gaud, Luisa E., 1889 L: _ P: 210

Gallagher, Maria S., 1890 L: _ P: 171

Gau, Juana, 1892 L: _ P: 79

Gallagher, Julia, 1892 L: _ P: 132

Gaenan, Margarita A., 1892 L: _ P: 356

Gau, Claudina, 1894 L: _ P: 152

Gallagher, Lorenzo S., 1892 L: _ P: 155

Gaurrisson, Micaela, 1894 L: _ P: 262

Geoghegan, Josefina M., 1895 L: _ P: 67

Gillegan, Miguel, 1895 L: _ P: 269

Gill, Juan, 1895 L: _ P: 289

Gallagher, Honoria, 1896 L: _ P: 106

Garrahan, Patricio, 1896 L: _ P: 209

Gisbert (Gilbert), Mariano, 1896 L: _ P: 350

Gibney, Margarita, 1897 L: _ P: 114

Geoghegan, Jesus A., 1897 L: _ P: 159

Gille, Elena, 1898 L: _ P: 49

Goldmorthy, Federico, 1898 L: _ P: 233

Geoghegan, Jose A., 1899 L: _ P: 63

Garrahan, Catalina, 1899 L: _ P: 118

Geoghegan, Abelardo, 1901 L: _ P: 24

Geoghegan, Patricio P., 1901 L: _ P: 99

Geoghegan, Maria E., 1902 L: _ P: 170

Geoghegan, José, 1902 L: _ P: 233

Geoghegan, Santiago, 1904 L: _ P: 17

Gaynor, Juan L., 1905 L: _ P: 158

Gallagher, Patricio S.?, 1907 L: _ P: 108

Gaynor, Lucia, 1907 L: _ P: 158

Gallagher, Miguel, 1908 L: _ P: 234

Gallagher, Catalina, 1909 L: _ P: 364

Ganon (Gannon), Maria, 1910 L: _ P: 47

Gaynor, Tomas, 1910 L: _ P: 127

Geraghty, Tomas M. P., 1911 L: _ P: 225

Graver, Francisco A., 1911 L: _ P: 283

Geraghty, Bernardo, 1913 L: _ P: 171

Geoghegan, Ana, 1913 L: _ P: 298

Glennon, Dionisio, 1914 L: _ P: 38

Griffin, Patricio, 1914 L: _ P: 70

Gilbert, Luisa, 1914 L: _ P: 259

Gann, Maria, 1915 L: _ P: 79

Glennon, Maria, 1915 L: _ P: 456

Gray, Sara, 1919 L: _ P: 101

Hayes, Nicolas, 1862 L: _ P: 97

Harrigton (Harrington), José D., 1866 L: _ P: 4

Harrington, Brigida M., 1867 L: _ P: 59

Harenton (Harrington), Santiago, 1868 L: _ P: 58

Handley, Maria, 1869 L: _ P: 202

Handley, Miguel, 1871 L: _ P: 60

Handley, Maria Ana, 1873 L: _ P: 12

Handley, Margarita, 1874 L: _ P: 59

Higens, Pedro, 1874 L: _ P: 93

Hogan, Maria A., 1875 L: _ P: 95

Handley, Catalina, 1876 L: _ P: 124

Hinch, Ana, 1877 L: _ P: 100

Harrington, Patricio, 1878 L: _ P: 113

Handley, Emilia, 1880 L: _ P: 22

Hahynes?, Maria, 1881 L: _ P: 80

Hahynes?, Catalina, 1881 L: _ P: 81

Harrinton (Harrington), Dionisio V., 1882 L: _ P: 29

Hogan, Miguel, 1883 L: _ P: 102

Harrinton (Harrington), Catalina A., 1884 L: _ P: 98

Hanlon, Patricio, 1885 L: _ P: 52

Harten, Eduardo, 1885 L: _ P: 91

Halpin, José, 1886 L: _ P: 1

Heath, Maria, 1886 L: _ P: 64

Holeyrrell, Guillermo, 1886 L: _ P: 158

Holeyrrell, Matilde, 1886 L: _ P: 159

Harten, Margarita, 1887 L: _ P: 43

Heathe (Heath), Juan, 1887 L: _ P: 183

Hangt, Santiago, 1888 L: _ P: 278

Heath, Ana, 1889 L: _ P: 109

Hegarty, Juan, 1889 L: _ P: 117

Harrinton (Harrington), Juan M., 1889 L: _ P: 120

Harhen (Harten), Jose, 1889 L: _ P: 173

Hegarty, Miguel, 1890 L: _ P: 33

Haristshaundi, Pedro, 1880 L: _ P: 253

Harrinton (Harrington), Juan F. ó T.?, 1891 L: _ P: 116

Hangn, Miguel, 1891 L: _ P: 160

Harten, Mariana, 1892 L: _ P: 64

Heath, Miguel A., 1892 L: _ P: 145

Haristshandy, Francisco, 1892 L: _ P: 264

Holeyrrell, Juana C., 1892 L: _ P: 321

Harriton (Harrington), Carlos, 1892 L: _ P: 387

Hanery, Santiago, 1893 L: _ P: 95

Healy, Juan, 1893 L: _ P: 181

Hogan, Maria T.?, 1894 L: _ P: 7

Harrington, Timoteo, 1894 L: _ P: 111

Haristshanly, Juan M., 1894 L: _ P: 342

Healion, Maria, 1896 L: _ P: 44

Harrington, Maria I., 1896 L: _ P: 131

Hope, Patricio, 1896 L: _ P: 212

Harrington, Juan E., 1896 L: _ P: 244

Harrington, Catalina, 1897 L: _ P: 33

Harten, Cristobal, 1897 L: _ P: 103

Haristhandy, Maria, 1897 L: _ P: 109

Horton, Juana M., 1897 L: _ P: 119

Healion, Pedro, 1897 L: _ P: 138

Healy, Maria C., 1897 L: _ P: 194

Hope, Catalina, 1897 L: _ P: 196

Harrington, Victor D., 1898 L: _ P: 160

Harrington, Maria G., 1898 L: _ P: 161

Healion, Juan, 1899 L: _ P: 22

Harischaundy, Andres A., 1899 L: _ P: 85

Harrington, Leon M., 1899 L: _ P: 178

Harten, Miguel C., 1900 L: _ P: 2

Hald, Brigida, 1900 L: _ P: 6

Harrington, Maria C., 1900 L: _ P: 204

Howlin, Teresa N., 1904 L: _ P: 192

Homelin (Howlin?), Pedro R., 1906 L: _ P: 66

Hafford, Miguel A., 1907 L: _ P: 63

Hita, Bernardo L., 1907 L: _ P: 172

Houlin (Howlin), Juan M., 1907 L: _ P: 204

Hanollers, Jose M., 1907 L: _ P: 253

Harrington, Gabriel M., 1907 L: _ P: 260

Hafford, Catalina S., 1908 L: _ P: 163

Hanley, Julia S., 1908 L: _ P: 189

Hafford, Maria R. I., 1908 L: _ P: 215

Harrington, Ester P., 1909 L: _ P: 35

Hafford, Santiago P., 1910 L: _ P: 90

Hafford, Ana, 1913 L: _ P: 63

Haritzhandy, Angela, 1915 L: _ P: 177

Hanley, Zulema, 1915 L: _ P: 341

Haritzhandy, Guillermina, 1916 L: _ P: 207

Heggy, Maria, 1916 L: _ P: 220

Haritzhandy, Margarita, 1917 L: _ P: 326

Hafford, Rosa, 1919 L: _ P: 172

Hanley, Catalina, 1919 L: _ P: 194

Hogan, Maria B., 1919 L: _ P: 298

Haritzhandy, Ana, 1919 L: _ P: 513

Haritzhandy, Esther, 1920 L: _ P: 106

Hoggan (Hogan), Bernardo, 1921 L: _ P: 228

Haritzhandi (Haritzhandy), Pedro, 1921 L: _ P: 295

Hanley, Juan, 1922 L: _ P: 219

Haritzhandy, Elena, 1922 L: _ P: 351

Haritzhandy, Juan, 1923 L: _ P: 43

Haritzhandy, Deslicia, 1923 L: _ P: 411

Hogan, Maria, 1924 L: _ P: 257

Haritzhandy, Elba, 1924 L: _ P: 405

Haritzhandy, Rosa, 1925 L: _ P: 364

Haritzhandy, Diego, 1925 L: _ P: 392

Hoggan (Hogan), Elena H., 1926 L: _ P: 14

Haritzhandy, Victor, 1926 L: _ P: 185

Haritzhandy, Andrea, 1926 L: _ P: 244

Jordan, Catalina B., 1883 L: _ P: 125

Jordan, Maria D., 1884 L: _ P: 203

Jordan, Apolonia, 1886 L: _ P: 35

Kilmore (Kilmurray), Maria, 1859 L: _ P: 65

Kilmore (Kilmurray), Elena, 1860 L: _ P: 106

Kehoe, Gerardo, 1861 L: _ P: 163

Kilmore (Kilmurray), Catalina, 1861 L: _ P: 163

Kilmore (Kilmurray), Brigida, 1863 L: _ P: 34

Kehoe, Julia, 1863 L: _ P: 47

Kero (Kehoe), Julian, 1863 L: _ P: 97

Kinsella, Maria, 1865 L: _ P: 32

Kehoe, Sara, 1865 L: _ P: 64

Kinsella, Margarita, 1866 L: _ P: 132

Kilmore (Kilmurray), Santiago, 1867 L: _ P: 37

Kehoe, Patricio, 1867 L: _ P: 86

Kehoe, Julia, 1868 L: _ P: 108

Kier, Patricio, 1868 L: _ P: 149

Kilmore (Kilmurray), Bernado, 1869 L: _ P: 29

Kehoe, Maria, 1869 L: _ P: 155

Kella, Guillermo, 1870 L: _ P: 80

Kehoe, Walter, 1870 L: _ P: 142

Kehoe, Margarita, 1870 L: _ P: 154

Kilmore (Kilmurray), Eloisa E., 1871 L: _ P: 29

Kehoe, Santiago, 1872 L: _ P: 58

Kelli (Kelly), Maria A., 1872 L: _ P: 14

Kehoe, Juan, 1872 L: _ P: 157

Kilmore (Kilmurray), Ana I.?, 1873 L: _ P: 14

Kehoe, Tomas, 1873 L: _ P: 139

Kenny, Julia, 1874 L: _ P: 22

Kehoe, Margarita, 1874 L: _ P: 77

Kilmore (Kilmurray), Rosa, 1875 L: _ P: 195

Kearney, Tomas, 1876 L: _ P: 4

Kehoe, Santiago, 1876 L: _ P: 73

Kilmurray, Eugenio I., 1876 L: _ P: 132

Kehoe, Santiago, 1877 L: _ P: 73

Kilmurray, Eugenio Irineo, 1877 L: _ P: 132

Kierni (Kearney), Patricio, 1877 L: _ P: 232

Kehoe, Santiago, 1878 L: _ P: 73 -se repite- aclara que pertenece al año 1877.

Kilmurray, Eugenio I., 1878 L: _ P: 132 -se repite- aclara que pertenece al año 1877.

Kennay (Kenny), Santiago J. G., 1879 L: _ P: 133

Kilmury (Kilmurray), Margarita I., 1879 L: _ P: 262

Kuerny, Brigida, 1880 L: _ P: 260

Kiedne, Elena M., 1881 L: _ P: 87

Kerny, Patricio, 1881 L: _ P: 107

Kerny, Catalina A., 1882 L: _ P: 147

Kenny, Maria, 1882 L: _ P: 191

Keyman, Tomas, 1882 L: _ P: 199

Keiffe, Juan J., 1886 L: _ P: 94

Kerman (Kiernan), Rosa, 1887 L: _ P: 188

Keeffe, Patricio E., 1888 L: _ P: 100

King, Enrique, 1889 L: _ P: 64

Killan, Ana Ester, 1889 L: _ P: 113

Keogan, Rosa A., 1889 L: _ P: 200

Keeffe, Mariana, 1889 L: _ P: 222

Kenny, Guillermo T., 1889 L: _ P: 241

Kernan (Kiernan), Rosa, 1889 L: _ P: 276

Kangen, Martin, 1889 L: _ P: 297

Kearney, Guillermo, 1890 L: _ P: 13

Keilty, Margarita E., 1890 L: _ P: 194

Keena, Margarita R., 1890 L: _ P: 316

Keena, Patricio E., 1890 L: _ P: 317

Kamoray, Patricio E., 1890 L: _ P: 342

Kenny, Santiago E., 1891 L: _ P: 147

Keogan, Juan J., 1891 L: _ P: 150

Kearny (Kearney), José, 1891 L: _ P: 176

Kuillany, Marcelina, 1891 L: _ P: 337

Kelly, Catalina A., 1891 L: _ P: 352

Keelly (Kelly), Maria A., 1891 L: _ P: 353

Keenan, Juan, 1892 L: _ P: 151

Kain, Juan, 1892 L: _ P: 241

Keny (Kenny), Maria C., 1893 L: _ P: 220

Kiltane, Miguel, 1893 L: _ P: 313

Keany, Tomas P., 1893 L: _ P: 314

Kain, Elena, 1894 L: _ P: 77

Kain, Catalina T., 1894 L: _ P: 79

Keena, Emilia N., 1894 L: _ P: 110

Killaime, Patricio, 1895 L: _ P: 4

Kearney, Ana M., 1895 L: _ P: 262

Kilty, Isabel, 1896 L: _ P: 51

Keena, Miguel A., 1896 L: _ P: 214

Killane, Margarita, 1897 L: _ P: 13

Kearney, Juan E., 1897 L: _ P: 58

Kelly, Juan E. C., 1897 L: _ P: 135

Kerny (Kearney), Martin J., 1899 L: _ P: 5

Kelly, Tomas I., 1899 L: _ P: 29

Kiltty (Keilty), Brigida F., 1899 L: _ P: 39

Kain, Tomas, 1899 L: _ P: 83

Keillane, Inés, 1899 L: _ P: 105

Kearney, Maria, 1899 L: _ P: 140

Kenny, Jose A., 1900 L: _ P: 32

Keenan, Eduardo, 1900 L: _ P: 39

Kearney, Tomas J., 1900 L: _ P: 43

Killane, Rosa, 1900 L: _ P: 194

Kailty, Tomas, 1901 L: _ P: 85

Kain, Catalina, 1901 L: _ P: 112

Killane, Juan, 1902 L: _ P: 148

Keilty, Catalina I., 1903 L: _ P: 208

Kencaid (Kincaid), Maria, 1903 L: _ P: 251

Keogan, Maria A., 1905 L: _ P: 69

Kilmurray, Doroto/a C., 1905 L: _ P: 161

Kain, Elisa M., 1905 L: _ P: 187

Killane, Santiago C., 1906 L: _ P: 170

Kilmurray, Eugenio/a J., 1907 L: _ P: 55

Kain, Santiago, 1907 L: _ P: 91

Kain, Cristina, 1907 L: _ P: 121

Kilmurray, Margarita E., 1909 L: _ P: 295

Kilmurray, Maria, 1912 L: _ P: 299

Kielty, Tomas, 1913 L: _ P: 306

Kielty, Catalina, 1915 L: _ P: 18

Kiernan, Patricio, 1915 L: _ P: 156

Killian, Ana, 1916 L: _ P: 205

Kani (Kenny?), Maria E., 1916 L: _ P: 237

Kenny, Mariana, 1916 L: _ P: 385

Keoi (Kehoe), Tomas, 1917 L: _ P: 190

Kiernan, Juan, 1918 L: _ P: 154

Killian, Santiago, 1918 L: _ P: 313

Kiernan, Miguel, 1919 L: _ P: 306

Kenny, Rosa, 1919 L: _ P: 543

Killian, Maria, 1920 L: _ P: 338

Kofold, Roberto, 1922 L: _ P: 2

Kielty, Juan, 1922 L: _ P: 217

Kielty, Andres, 1922 L: _ P: 244

Kielty, Miguel, 1922 L: _ P: 366

Killian, Alfredo M., 1923 L: _ P: 480

Kielty, Felipe, 1924 L: _ P: 70

Kielty, Santiago, 1924 L: _ P: 703

Kenny, Siria? Inés, 1924 L: _ P: 515

Keilty, Maria L., 1926 L: _ P: 162

Kain, Juan E., 1927 L: _ P: 230

Killian, Patricio, 1927 L: _ P: 295

Kiernan, Alfredo, 1927 L: _ P: 431

Kiernan, Maria E., 1929 L: _ P: 111

Kain, Elena, 1930 L: _ P: 259

Kiernan, Esther, 1933 L: _ P: 308

Keilty, Jose M., 1933 L: _ P: 436

Kiernan, Eduardo, 1935 L: _ P: 112

Killian, Eugenio E., 1937 L: _ P: 531

Klearky, Nilda N., 1939 L: _ P: 759

Kiernan, Juan E., 1939 L: _ P: 762

Kinkaid (Kincaid), Alfredo C., 1940 L: _ P: 879

Kinkaid (Kincaid), Norma, 1942 L: _ P: 32

Kinkaid (Kincaid), Omar Jorge, 1945 L: _ P: 148

Kinkaid (Kincaid), Nelida S., 1950 L: _ P: 405

Kelly, Alberto T., 1950 L: _ P: 469

Kelly, Luis M., 1951 L: _ P: 156

Klinnee, Juan R., 1959 L: _ P: 281

Keating, Jose L., 1965 L: _ P: 298

Kincaid, Edison Omar, 1972 L: _ P: 402

Lletine, Santiago, 1867 L: _ P: 9

Lletina, Juan G., 1868 L: _ P: 50

Lletine, Santiago E., 1869 L: _ P: 56

Loslam, Santiago, 1870 L: _ P: 32

Liff, Margarita, 1870 L: _ P: 35

Linch (Lynch), Mateo J., 1870 L: _ P: 79

Lletine, Jorge, 1871 L: _ P: 156

Linch (Lynch), Santiago, 1872 L: _ P: 62

Linche (Lynch), Tomas, 1874 L: _ P: 152

Loughlin, Santiago, 1874 L: _ P: 240

Linch (Lynch), Nicolas, 1877 L: _ P: 89

Lestrange, Maria, 1877 L: _ P: 189

Lynn, Juan Patricio, 1878 L: _ P: 10

Lestrange, Maria, 1878 L: _ P: 191

Lenon (Lennon), Juan, 1880 L: _ P: 37

Linch (Lynch), Catalina, 1881 L: _ P: 61

Lestrange, Patricio, 1881 L: _ P: 175

Loughlin, Pedro T., 1882 L: _ P: 41

Lestrange, Isabel, 1882 L: _ P: 223

Longelin (Loughlin), Maria S., 1884 L: _ P: 36

Lestrange, Cristobal, 1884 L: _ P: 79

Loughlin, Enriqueta M., 1884 L: _ P: 103

Leavy, Margarita, 1885 L: _ P: 16

Lestrange, Juan, 1887 L: _ P: 179

Leavy, Maria T., 1888 L: _ P: 150

Loughlin, Patricio, 1888 L: _ P: 280

Lee, Ana, 1890 L: _ P: 100

Lee, Margarita, 1893 L: _ P: 134

Lee, Tomas Nicolas, 1894 L: _ P: 206

Mc Langhin, Guillermo, 1897 L: _ P: 79

Langan, Tomas, 1898 L: _ P: 123

Leiden, Brigida, 1899 L: _ P: 16

Linch (Lynch), Luis, 1900 L: _ P: 108

Linch (Lynch), Margarita, 1902 L: _ P: 92

Lanber (Lambert), Elena, 1903 L: _ P: 278

Loughin (Loughlin), Brigida, 1905 L: _ P: 213

Lee, Maria I., 1906 L: _ P: 204

Loughin (Loughlin), Miguel S., 1907 L: _ P: 214

Linch (Lynch), Tomas S., 1908 L: _ P: 35

Loughin (Loughlin), Tomas, 1908 L: _ P: 248

Lee, Margarita P., 1908 L: _ P: 316

Lean, Juana L. M., 1909 L: _ P: 76

Longhlin (Loughlin), Basilia R., 1910 L: _ P: 68

Loran, Tomas, 1911 L: _ P: 297

Lennon, Elena, 1912 L: _ P: 98

Loughlin, Juan, 1912 L: _ P: 127

Lee, Teresa, 1912 L: _ P: 151

Laules (Lawless), Marcela, 1913 L: _ P: 125

Lee, Magdalena, 1914 L: _ P: 122

Loughlin, Eugenio, 1915 L: _ P: 193

Laules (Lawless), Pedro, 1915 L: _ P: 286

Loughlin, Tomas, 1916 L: _ P: 19

Laules (Lawless), José, 1918 L: _ P: 230

Lynch, Alfredo J., 1925 L: _ P: 384

Lynch, Inés J., 1927 L: _ P: 46

Lynch, Brigida R., 1928 L: _ P: 229

Lynch, Margarita, 1929 L: _ P: 104

Langan, Juan G., 1929 L: _ P: 119

Martin, José, 1826 L: _ P: 51

Martin, Guillermo, 1854 L: _ P: 162

Memon, Catalina, 1857 L: _ P: 116

Martin, Ana, 1859 L: _ P: 55

Martin, Patricio, 1860 L: _ P: 129

Martin, Patricio, 1860 L: _ P: 136

Murphi (Murphy), Sara, 1861 L: _ P: 163

Martin, Juan, 1862 L: _ P: 24

Martin, Timoteo, 1862 L: _ P: 49

Murphy, Gualberto, 1863 L: _ P: 29

Martin, Luisa D., 1863 L: _ P: 80

Martin, Cirilo E., 1864 L: _ P: 186

Martin, Patricio, 1865 L: _ P: 22

Martin, Tiburcia C., 1866 L: _ P: 123

Martin, Eugenio, 1867 L: _ P: 12

Murphi (Murphy), Miguel E., 1868 L: _ P: 2

Martin, Eduardo A., 1868 L: _ P: 93

Murphi (Murphy), Maria L., 1869 L: _ P: 28

Martin, Maria, 1869 L: _ P: 148

Martin, Juan, 1870 L: _ P: 28

Murphi (Murphy), Diego V., 1870 L: _ P: 66

Money (Mooney), Miguel, 1870 L: _ P: 68

Macdonalg (Mac Donald), Eduardo J., 1871 L: _ P: 84

More, Isaac, 1871 L: _ P: 183

Martin, Elena A., 1871 L: _ P: 223

Moran, Patricio, 1872 L: _ P: 24

Molloy, Margarita, 1872 L: _ P: 229

Martin, Maria I., 1873 L: _ P: 28

Murtagh, Santiago, 1873 L: _ P: 113

Murtagh, Rosa, 1873 L: _ P: 92

Mc Loughlin, Santiago, 1873 L: _ P: 240

Martin, Maria, 1874 L: _ P: 20

Moran, Isabel Luisa, 1874 L: _ P: 104

Moloy (Molloy), Julia C., 1874 L: _ P: 127

Murtagh, Maria, 1874 L: _ P: 161

More, Remigio, 1874 L: _ P: 19_

Molloy, Brigida, 1875 L: _ P: 29

Martin, Patricio, 1875 L: _ P: 66

Merdorf, Julio V., 1875 L: _ P: 255

Molloy, Patricio, 1876 L: _ P: 41

Molloy, Patricio T., 1876 L: _ P: 98

Moran, Elisea, 1876 L: _ P: 221

Mc Loughlin, Francisco, 1876 L: _ P: 107

Moran, Patricio, 1877 L: _ P: 44

Martin, Mateo, 1877 L: _ P: 58

Murtagh, Santiago, 1877 L: _ P: 131

Martin, Patricio T., 1877 L: _ P: 139

Molloy, Ana, 1877 L: _ P: 230

Murtagh, Miguel, 1878 L: _ P: 44

Merzdorf, Teodora Ana, 1878 L: _ P: 139

Moran, Maria, 1878 L: _ P: 153

Martin, Eugenio, 1878 L: _ P: 192

Moltoy, Maria F., 1879 L: _ P: 87

Molloy, Terencio, 1879 L: _ P: 195

Meares, Luis, 1879 L: _ P: ___

Molphy, Maria S., 1880 L: _ P: 45

Murray, Patricio, 1880 L: _ P: 83

Murtagh, Miguel, 1880 L: _ P: 192

Moran, Tomas, 1880 L: _ P: 193

Mura (Murray), Catalina, 1881 L: _ P: 17

Mulbany (Mulvany), Maria A., 1881 L: _ P: 152

Meares, Margarita, 1881 L: _ P: 161

Moran, Elena, 1882 L: _ P: 133

Moran, Simon, 1882 L: _ P: 159

Martin, Juan, 1882 L: _ P: 193

Murray, Miguel, 1883 L: _ P: 60

Martin, Guillermo, 1883 L: _ P: 145

Murray, Ana, 1883 L: _ P: 186

Murray, Maria A., 1884 L: _ P: 27

Murray, Tomas, 1884 L: _ P: 67

Mulleady, Tomas, 1884 L: _ P: 72

Moran, Brigida, 1884 L: _ P: 150

Murry, Maria, 1884 L: _ P: 179

Mulbany (Mulvany), Maria, 1885 L: _ P: 19

Martin, Maria, 1885 L: _ P: 193

Murray, Elina, 1885 L: _ P: 207

Murray, Elena, 1885 L: _ P: 256

Mulady (Mulleady), Margarita, 1885 L: _ P: 259

Murray, Juan, 1887 L: _ P: 3

Martin, Manuela, 1887 L: _ P: 23

Mac Cormic (Cormick), Julian F.?, 1887 L: _ P: 52

Murray, Juan, 1887 L: _ P: 180

Molphy, Maria, 1887 L: _ P: 218

Moran, Elena, 1887 L: _ P: 228

Moran, Catalina, 1888 L: _ P: 75

Maloney, Juan A., 1888 L: _ P: 117

Mulohill (Mulvihill), Maria I., 1888 L: _ P: 146

Murray, Ana, 1889 L: _ P: 74

Maloney, Maria J., 1889 L: _ P: 89

Mallone, Catalina, 1889 L: _ P: 114

Mac Cormic (Cormick), Santiago, 1889 L: _ P: 136

Mulvani (Mulvany), Eduardo, 1889 L: _ P: 157

Murtagh, Rosa, 1889 L: _ P: 164

Murray, Tomas, 1889 L: _ P: 170

Mac Donnal (MacDonald), Santiago, 1889 L: _ P: 180

Mulvihill, Brigida, 1889 L: _ P: 188

Murray, Maria P., 1889 L: _ P: 198

Mauning, Luisa J., 1890 L: _ P: 139

Murray, Elena, 1890 L: _ P: 197

Moloney (Maloney), Juan J., 1890 L: _ P: 205

Manry?, Maria J., 1890 L: _ P: 336

Murray, Brigida, 1891 L: _ P: 41

Mulegan (Mulligan), Patricio, 1891 L: _ P: 106

Murray, Patricio, 1891 L: _ P: 145

Murray, José M., 1891 L: _ P: 239

Moran, Eduardo, 1891 L: _ P: 265

Mac Cormik (Cormick), Luisa A., 1892 L: _ P: 22

Morgan, Ricardo, 1892 L: _ P: 203

Mac Donell (MacDonnell), Dionisio M., 1892 L: _ P: 260

Malone (Mallone), Catalina, 1892 L: _ P: 328

More (Murray), Elena, 1892 L: _ P: 351

Moran, Maria M., 1893 L: _ P: 203

Malone (Mallone), Eduardo, 1893 L: _ P: 233

Moloney (Maloney), Margarita, 1893 L: _ P: 286

Murray, Mariana, 1894 L: _ P: 1

Moran, Carlos E., 1894 L: _ P: 40

Mac Cormik (Cormick), Brigida, 1894 L: _ P: 90

Murray, Maria F.?, 1894 L: _ P: 133

Murray, Teresa P., 1894 L: _ P: 187

Malone (Mallone), Juan, 1894 L: _ P: 238

Mac Cormik (Cormick), Catalina E., 1895 L: _ P: 134

Morgan, Jose E. A., 1895 L: _ P: 226

Moran, Margarita, 1896 L: _ P: 12

Mac Donell (MacDonnell), Isabel, 1896 L: _ P: 48

Moran, Victor M., 1896 L: _ P: 72

Murray, Julia, 1896 L: _ P: 74

Martin, Paulina, 1896 L: _ P: 95

Mac Dermot (MacDermott), Miguel G., 1896 L: _ P: 133

Murray, Miguel, 1896 L: _ P: 165

Morgan, Maria C. T., 1896 L: _ P: 268

Moloni (Maloney), Rosa F., 1896 L: _ P: 122

Murray, Rosa, 1897 L: _ P: 146

Mac Longhlin (MacLoughlin), Tomas, 1897 L: _ P: 177

Mahon, Julia, 1898 L: _ P: 31

Martin, Brigida, 1898 L: _ P: 179

Mechan, Teresa, 1898 L: _ P: 184

Mac Dermot (MacDermott), Maria E., 1896 L: _ P: 185

Murray, Santiago, 1899 L: _ P: 12

More (Murray?), Luis B., 1899 L: _ P: 56

Mac Dermot (MacDermott), Margarita L., 1900 L: _ P: 86

Murray, Luciano, 1900 L: _ P: 90

Mahon, Maria L., 1900 L: _ P: 107

Martin, Rosa M., 1900 L: _ P: 125

Mac Gratt (Grath), Brigida, 1900 L: _ P: 209

Mac Donell (MacDonnell), Miguel T.?, 1901 L: _ P: 51

Mahon, Miguel, 1901 L: _ P: 75

Murray, Bernardo, 1901 L: _ P: 193

Mahon, Juan, 1901 L: _ P: 204

Macayno?, Tomas, 1901 L: _ P: 209

Martin, Maria E., 1902 L: _ P: 99

Mac Grat (Grath), Miguel G., 1902 L: _ P: 127

Mac Cormik (Cormick), Miguel E., 1895 L: _ P: 134

Mahon, Juan, 1903 L: _ P: 126

Mahon, Catalina, 1903 L: _ P: 284

Morgan, Roberto L. M., 1904 L: _ P: 85

Martin, Santiago T., 1904 L: _ P: 91

Mac Loghlin (Loughlin), Enrique S.?, 1904 L: _ P: 102

Mac Gratt (Grath), Elisa C., 1904 L: _ P: 115

Moran, Margarita M. A., 1904 L: _ P: 193

Mac Loghlin (Loughlin), Margarita, 1904 L: _ P: 204

Mac Loghlin (Loughlin), Timoteo, 1905 L: _ P: 9

Mahon, Simon Luis, 1905 L: _ P: 150

Mac Loghlin (Loughlin), Juan J., 1906 L: _ P: 121

Murphy, Cristina M., 1906 L: _ P: 124

Morgan, Manuel P., 1906 L: _ P: 129

Mac Cormik (Cormick), Pedro R., 1906 L: _ P: 206

Martin, Tomas F., 1904 L: _ P: 209

Martin, Alicia I., 1904 L: _ P: 210

Moran, Maria L., 1904 L: _ P: 211

Mac Gratt (Grath), Margarita, 1904 L: _ P: 229

Mac Louglin (Loughlin), Margarita B., 1907 L: _ P: 126

Martin, Angela E., 1907 L: _ P: 127

Mahon, Tomas, 1908 L: _ P: 54

Mac Louglin (Loughlin), Brigida, 1908 L: _ P: 93

Martin, Eduardo P., 1908 L: _ P: 120

Mullen, Margarita D., 1908 L: _ P: 198

Mac Louglin (Loughlin), Alfredo, 1908 L: _ P: 220

Mac Nally, Alfredo, 1909 L: _ P: 51

Martin, Delmira I., 1909 L: _ P: 143

Mac Carthy, Patricio, 1909 L: _ P: 320

Martin, Patricio V., 1910 L: _ P: 124

Mahon, Santiago, 1910 L: _ P: 190

Martin, Maximo J., 1910 L: _ P: 221

Mac Namara, Brigida R., 1910 L: _ P: 266

Murray, Jose T., 1911 L: _ P: 13

Mac Cormick, Santiago J., 1911 L: _ P: 100

Martin, Santiago B., 1911 L: _ P: 103

Mac Longhin (Loughlin), Francisco, 1911 L: _ P: 189

Murphy, Honoria M., 1911 L: _ P: 208

Mac Longlin (Loughlin), Teresa, 1911 L: _ P: 243

Mc Cormikc (McCormick), Margarita, 1912 L: _ P: 138

Morgan, Margarita, 1912 L: _ P: 208

Mc Loughlin, Guillermina, 1912 L: _ P: 215

Mahon, Catalina, 1912 L: _ P: 218

Martin, Daniel, 1912 L: _ P: 257

Mahon, Maria, 1913 L: _ P: 12

Murphy, Juan, 1913 L: _ P: 54

Mc Namara, Patricio, 1913 L: _ P: 72

Murray, Patricio, 1913 L: _ P: 157

Mc Loughlin, Teresa, 1913 L: _ P: 291

Mc Cormikc (McCormick), Alicia, 1913 L: _ P: 427

Mc Loughlin, Luis, 1913 L: _ P: 429

Mac Loughlin, Alfredo, 1914 L: _ P: 91

Murphy, Rosa, 1914 L: _ P: 218

Mc Loughlin, Maria, 1914 L: _ P: 254

Martin, Ana, 1914 L: _ P: 262

Morgan, Brigida, 1915 L: _ P: 181

Mahon, Lorenzo, 1915 L: _ P: 266

Mc Cormick, José, 1916 L: _ P: 18

Martin, Francisca, 1916 L: _ P: 288

Morgan, Eugenio, 1916 L: _ P: 299

Moran, Maria, 1916 L: _ P: 371

Murphy, Santiago, 1916 L: _ P: 445

Mc Loughlin, Tomas, 1917 L: _ P: 173

Mahon, José, 1917 L: _ P: 234

Mahon, José, 1917 L: _ P: 359

Mc Loughlin, Enriqueta, 1918 L: _ P: 2

Meares, Juan, 1918 L: _ P: 261

Murphy, Miguel, 1918 L: _ P: 334

Martin, Lucia, 1918 L: _ P: 396

Mac Loughlin, Patricio, 1918 L: _ P: 397

Martin, Angela, 1918 L: _ P: 416

Moran, Ismael, 1919 L: _ P: 33

Meares, Pedro, 1919 L: _ P: 134

Moran, Margarita, 1919 L: _ P: 366

Martin, Jacinta, 1919 L: _ P: 399

Martin, Manuel, 1919 L: _ P: 400

Martin, Victoriano, 1919 L: _ P: 401

Mc Loughlin, Pedro, 1920 L: _ P: 72

Martin, Maria, 1920 L: _ P: 162

Murphy, Tomas, 1920 L: _ P: 268

Mc Loughlin, Juan, 1921 L: _ P: 147

Martin, Nicanor, 1921 L: _ P: 341

Moran, Juan, 1922 L: _ P: 176

Mac Adden, Elena, 1922 L: _ P: 196

Mac Loughlin, Honoria, 1922 L: _ P: 226

Nael (Nally), Margarita, 1863 L: _ P: 26

Nalli (Nally), Juan, 1877 L: _ P: 212

Nalli (Nally), Bernardo, 1877 L: _ P: 214

Nally, Maria, 1879 L: _ P: 159

Nally, Luisa, 1879 L: _ P: 196

Nicol, Manuela D., 1880 L: _ P: 6

Nally, Brigida, 1881 L: _ P: 214

Nally, Eduardo, 1883 L: _ P: 56

Nally, Miguel, 1888 L: _ P: 17

Noon, Miguel, 1889 L: _ P: 88

Nally, Lucas, 1890 L: _ P: 58

Nally, Catalina, 1890 L: _ P: 79

Noon, Santiago, 1891 L: _ P: 21

Nugent, Diego J. S. D., 1891 L: _ P: 295

Necol (Nicol), Juana I., 1892 L: _ P: 19

Nugent, Margarita L., 1894 L: _ P: 186

Nally, José, 1900 L: _ P: 4

Nally, Rosa, 1905 L: _ P: 149

Nalli (Nally), Alfredo M., 1909 L: _ P: ___

Norris, Juan M., 1910 L: _ P: 333

Nally, Lindolfo, 1913 L: _ P: 314

Newman, Victor P., 1930 L: _ P: 358

Nally, Eduardo, 1934 L: _ P: 500

Nally, Marta G., 1943 L: _ P: 308

Newman, Carlos R., 1960 L: _ P: 13

Newman, Cristina, 1962 L: _ P: 333

O´Sullevan (O´Sullivan), ___, 1873 L: _ P: 52

O´Brin (O´Brien), Maria, 1879 L: _ P: 85

Okelly (O´Kelly), Santiago, 1879 L: _ P: 240

Orelly (O´Reilly), Maria, 1882 L: _ P: 166

Obrien (O´Brien), Santiago, 1885 L: _ P: 171

Obrien (O´Brien), Maria M., 1887 L: _ P: 177

Oreffe (O´Keeffe?), Mariana, 1889 L: _ P: 222

Ofarrell (O´Farrell), Eugenio, 1890 L: _ P: 187

Orourke (O´Rourke), Jose Pedro, 1892 L: _ P: 7

Onell (O´Neill), Juan J., 1894 L: _ P: 158

Oconor (O´Connor), Juan, 1894 L: _ P: 286

Oconor (O´Connor), Patricio T., 1896 L: _ P: 82

Oconor (O´Connor), Jose, 1896 L: _ P: 199

Oconor (O´Connor), Juan Jose, 1898 L: _ P: 79

Oconor (O´Connor), Maria E., 1901 L: _ P: 71

Oconor (O´Connor), Miguel, 1903 L: _ P: 258

Oconor (O´Connor), Margarita, 1906 L: _ P: 135

O´conor (O´Connor), Santiago, 1912 L: _ P: 76

O´Toole, Ana, 1913 L: _ P: 189

O´Toole, Terencio, 1915 L: _ P: 158

O´Toole, Julia, 1917 L: _ P: 215

O´Rourke, Martin, 1922 L: _ P: 207

O´Rourke, Angela, 1923 L: _ P: 393

O´Riordon, Ana, 1924 L: _ P: 187

O´Toole, Maria, 1924 L: _ P: 348

O´Connor, Matilde J., 1930 L: _ P: 343

O´Connor, José, 1932 L: _ P: 240

O´Connor, Miguel, 1934 L: _ P: 25

O´Connor, Ricardo, 1935 L: _ P: 233

O´Rourke, Jeronimo A., 1940 L: _ P: 835

Pierce, Santiago M. T., 1865 L: _ P: __

Pierce, Miguel E. T., 1865 L: _ P: __

Plant, Ana, 1888 L: _ P: 164

Plant, Catalina, 1890 L: _ P: 244

Plant, Maria, 1892 L: _ P: 310

Petty, Juan A., 1894 L: _ P: 165

Plant, Luisa, 1896 L: _ P: 341

Plant, Inés M., 1901 L: _ P: 69

Prince, Antonia, 1901 L: _ P: 162

Punter, Rosa, 1903 L: _ P: 267

Plant, Lucia, 1904 L: _ P: 24

Petit (Petitt), Teresa, 1917 L: _ P: 266

Petit (Petitt), Rosa, 1917 L: _ P: 267

Peterson, Maria, 1918 L: _ P: 405

Petit (Petitt), Trinidad, 1920 L: _ P: 326

Petit (Petitt), Salvador, 1921 L: _ P: 60

Petit (Petitt), Delfina, 1922 L: _ P: 63

Petit (Petitt), Miguel, 1922 L: _ P: 142

Querny, Timoteo, 1880 L: _ P: 223

Quernan (Kiernan), Cristobal, 1883 L: _ P: 187

Quearny, Ana, 1884 L: _ P: 42

Querny, Maria, 1884 L: _ P: 119

Qiernan (Kiernan), Maria A., 1885 L: _ P: 79

Queogan (Keogan), Mariana, 1887 L: _ P: 29

Quiernan (Kiernan), Brigida, 1887 L: _ P: 157

Quinn, Margarita, 1888 L: _ P: 97

Quellan, Patricio, 1888 L: _ P: 142

Quinn, Guillermo, 1890 L: _ P: 198

Quinn, Guillermo, 1891 L: _ P: 237

Quin (Quinn), Patricio, 1891 L: _ P: 292

Queogan (Keogan), Jacinta E., 1892 L: _ P: 389

Quena (Keena), Eduardo P., 1893 L: _ P: 119

Quinn, Santiago, 1894 L: _ P: 154

Quere, Diego, 1895 L: _ P: 241

Quin (Quinn), Patricio, 1896 L: _ P: 158

Quinn, Catalina, 1896 L: _ P: 338

Quinn, Maria, 1897 L: _ P: 80

Quillane (Killane), Patricio, 1898 L: _ P: 69

Quenedy (Kennedy), José, 1898 L: _ P: 96

Quinn, Tereza, 1899 L: _ P: 100

Quinn, Eduardo, 1901 L: _ P: 159

Quin (Quinn), Tomas, 1904 L: _ P: 6

Querney (Kearney), Juan M., 1904 L: _ P: 37

Qugley (Quigley), Santiago J., 1906 L: _ P: 268

Quinn, Santiago P., 1907 L: _ P: 12

Quin (Quinn), Ana Maria, 1907 L: _ P: 167

Quinn, Margarita M., 1908 L: _ P: 272

Quigley, Patricio F., 1909 L: _ P: 2

Quinn, Maria M., 1909 L: _ P: 139

Quinn, Miguel J., 1911 L: _ P: 133

Quinn, Julian A., 1911 L: _ P: 308

Quinn, Isabel, 1912 L: _ P: 384

Quinn, Antonio, 1913 L: _ P: 402

Quinn, Andres, 1914 L: _ P: 154

Quinn, Guillermo, 1914 L: _ P: 251

Querze, Elena, 1914 L: _ P: 309

Quinn, Leonato, 1916 L: _ P: 334

Quinn, Maria Teresa, 1916 L: _ P: 272

Quinn, Isabel, 1919 L: _ P: 527

Quinn, Maria, 1920 L: _ P: 263

Quinn, Juan, 1921 L: _ P: 249

Quinn, Catalina, 1922 L: _ P: 66

Quinn, Teresa, 1924 L: _ P: 56

Quinn, Andres, 1925 L: _ P: 253

Quinn, Vicente, 1929 L: _ P: 92

Quinn, Elmira E., 1940 L: _ P: 820

Quinn, Eduardo, 1942 L: _ P: 171

Richard, Emilia, 1857 L: _ P: 109

Richard, Maria P., 1863 L: _ P: 73

Robinson, Mercedes, 1865 L: _ P: 82

Robinson, Catalina, 1865 L: _ P: 96

Robinson, Ricardo, 1867 L: _ P: 15

Rom, Catalina L., 1868 L: _ P: 48

Rom, Rosario F., 1869 L: _ P: 51

Rosk, Margarita, 1869 L: _ P: 120

Rehor, Mateo, 1869 L: _ P: 121

Rocha (Roche?), Santiago, 1872 L: _ P: 58

Rashford, Julia, 1872 L: _ P: 156

Roche, Catalina, 1873 L: _ P: 95

Robbins, Rosa, 1873 L: _ P: 27

Richard, Tripona I., 1873 L: _ P: 129

Roon, José Maria, 1873 L: _ P: 227

Roon, Justina, 1873 L: _ P: 228

Robbins, Julia Juana, 1874 L: _ P: 248

Roache, Juana, 1875 L: _ P: 6

Ryan, Patricio José, 1875 L: _ P: 56

Rouney (Rooney), Maria Elena, 1876 L: _ P: 66

Roche, Elena, 1876 L: _ P: 191

Robbins, Catalina Ana, 1877 L: _ P: 99

Rooney, Catalina, 1877 L: _ P: 119

Rian (Ryan), Juan Jose Mateo, 1878 L: _ P: 27

Robbins, Mariano, 1878 L: _ P: 179

Robins, Mariana, 1880 L: _ P: 65

Rian (Ryan), Nicolas, 1880 L: _ P: 271

Rositer (Rossiter), Juan, 1881 L: _ P: 106

Ryan, Rosa, 1883 L: _ P: 126

Rooney, Santiago, 1883 L: _ P: 183

Rossiter, Tomas, 1885 L: _ P: 151

Reillan, Eufemio, 1885 L: _ P: 190

Ryan, Maria, 1886 L: _ P: 145

Rife (Keeffe), Patricio E., 1888 L: _ P: 100

Rositer (Rossiter), Maria A., 1888 L: _ P: 242

Ryan, Margarita, 1888 L: _ P: 307

Ratagan, Patrico J., 1889 L: _ P: 48

Rooney, Mariana, 1889 L: _ P: 148

Reeffe (Keeffe), Mariana, 1889 L: _ P: 222

Ryan, Tomas J., 1890 L: _ P: 16

Ryan, Carlos, 1890 L: _ P: 208

Rooney, Santiago, 1891 L: _ P: 74

Reebuff, Filomena M., 1891 L: _ P: 129

Ryan, Maria I., 1892 L: _ P: 13

Rian (Ryan), Ines, 1892 L: _ P: 325

Rooney, Elisa, 1893 L: _ P: 5

Rafferty, Tomas E., 1893 L: _ P: 10

Rooney, Juan J., 1893 L: _ P: 100

Rafferty, Margarita M., 1893 L: _ P: 173

Reangy, Juan A., 1894 L: _ P: 183

Ruch (Rush), Catalina M., 1895 L: _ P: 59

Ryan, Julian, 1896 L: _ P: 114

Raymond, Luis, 1896 L: _ P: 156

Raferty (Rafferty), Margarita E., 1896 L: _ P: 228

Rafferty, Ana I., 1898 L: _ P: 220

Rafferty, Margarita A., 1899 L: _ P: 57

Rauland, Ernesto, 1899 L: _ P: 187

Rauland, Julia, 1899 L: _ P: 188

Ryan, Cristobal J., 1901 L: _ P: 101

Rian (Ryan), Elisa A., 1901 L: _ P: 137

Ryan, Luisa Isabel, 1902 L: _ P: 82

Reimond (Raymond), Jose L., 1902 L: _ P: 190

Rayrne, Catalina I., 1903 L: _ P: 127

Rafferty, Elena J., 1903 L: _ P: 130

Richart, Juan C., 1903 L: _ P: 136

Raimund (Raymond), Clotilde, 1903 L: _ P: 293

Ryan, Andres J., 1904 L: _ P: 101

Reylly, Catalina A., 1904 L: _ P: 164

Ryan, Santiago C., 1904 L: _ P: 166

Redy, Antonio, 1905 L: _ P: 156

Rinn, Maria L., 1905 L: _ P: 201

Richat (Richart), Josefina D., 1905 L: _ P: 6

Raymond, Martin, 1906 L: _ P: 42

Richart, Emilio D., 1906 L: _ P: 80

Ryan, Tomas P., 1906 L: _ P: 115

Ryan, Mariana, 1906 L: _ P: 179

Raferty (Rafferty), Bernardo P., 1906 L: _ P: 205

Reddy, Cristobal P., 1907 L: _ P: 182

Richart, Pedro A., 1907 L: _ P: 183

Ryan, Tomas, 1909 L: _ P: 158

Rafferty, Tomas F., 1910 L: _ P: 287

Rian (Ryan), Miguel J., 1911 L: _ P: 170

Ryan, Leoncio M., 1911 L: _ P: 388

Raymond, Maria, 1912 L: _ P: 243

Rush, Maria, 1912 L: _ P: 292

Reudi (Reddy?), Elena, 1912 L: _ P: 344

Rafferty, Rosa, 1912 L: _ P: 345

Rush, Mauricio, 1912 L: _ P: 402

Raymond, Matilde, 1915 L: _ P: 9

Rusch (Rush), Juan, 1916 L: _ P: 94

Ryan, Brigida, 1916 L: _ P: 161

Roch, Antonio, 1916 L: _ P: 339

Roche, Pedro, 1921 L: _ P: 312

Roche, Asuncion E., 1923 L: _ P: 218

Raymond, Luis M., 1923 L: _ P: 329

Roche, Nelida, 1924 L: _ P: 83

Saliban (Sullivan), Bernardo, 1867 L: _ P: 3

Sullevan (Sullivan), Margarita, 1869 L: _ P: 99

Sullivan, Juan H. ó A., 1872 L: _ P: 88

Shandley, Santiago, 1874 L: _ P: 105

Shandley, Maria Ana, 1874 L: _ P: 106

Street, Alberto, 1874 L: _ P: 187

Shandley, Rosa, 1877 L: _ P: 35

Street, José, 1877 L: _ P: 38

Scallan, Felisa, 1877 L: _ P: 57

Sullivan, Juan, 1878 L: _ P: 110

Sandley (Shandley), Miguel J., 1879 L: _ P: 231

Sandley (Shandley), Catalina, 1879 L: _ P: 232

Stokes, T. Guillermo, 1881 L: _ P: __

Shanahan, Catalina, 1882 L: _ P: 17

Sealy, Cristina, 1883 L: _ P: 127

Shanahan, Tomas, 1883 L: _ P: 215

Scally, Juana, 1885 L: _ P: 17

Shanahan, Juan J., 1885 L: _ P: 87

Shanahan, Santiago, 1887 L: _ P: 187

Shea, Julian P., 1888 L: _ P: 257

Shanahan, Guillermo, 1889 L: _ P: 141

Sheely, Brigida, 1890 L: _ P: 185

Sheea (Shea), Margarita, 1892 L: _ P: 30

Smit (Smith), Juana L., 1892 L: _ P: 269

Sharry, Tomas, 1893 L: _ P: 230

Smit (Smith), Sixto, 1893 L: _ P: 310

Sulliban (Sullivan), Pablo J., 1894 L: _ P: 130

Sulliban (Sullivan), Maria M., 1894 L: _ P: 132

Sharry, Santago P., 1894 L: _ P: 317

Smit (Smith), Cresencio T., 1895 L: _ P: 170

Sullivan, Cirilo J., 1895 L: _ P: 187

Smith, Emilia M., 1895 L: _ P: 205

Sanhanley (Shandley?), Ana M., 1895 L: _ P: 209

Sharry, Maria Catalina, 1896 L: _ P: 213

Smit (Smith), Fermina R., 1896 L: _ P: 327

Shamlley (Shandley?), Margarita A., 1897 L: _ P: 38

Slevin, Santiago J., 1897 L: _ P: 104

Smith, Dionisio, 1898 L: _ P: 201

Sleven, Tomas, 1899 L: _ P: 99

Slevin, Margarita L., 1899 L: _ P: 159

Smit (Smith), Maria C., 1900 L: _ P: 111

Sulliban (Sullivan), Catalina I., 1900 L: _ P: 157

Shaley (Shandley?), Guillermo P., 1900 L: _ P: 239

Slevin, Juan P., 1901 L: _ P: 149

Sullivan, Margarita L., 1902 L: _ P: 9

Shanley, Patricio, 1902 L: _ P: 144

Sullivan, Ana, 1903 L: _ P: 149

Smit (Smith), Dominga D., 1903 L: _ P: 166

Samb (Lamb?), Maria R., 1904 L: _ P: 27

Slevin, Juan, 1904 L: _ P: 119

Shandley, Juan J., 1904 L: _ P: 165

Soldy, Margarita G, 1904 L: _ P: 176

Shamb (Lamb?), Pedro L., 1904 L: _ P: 234

Smit (Smith), Dominga C., 1905 L: _ P: 27

Sullivan, Juan C., 1905 L: _ P: 120

Smit (Smith), Miguel F., 1905 L: _ P: 206

Slevin, Victor M., 1905 L: _ P: 239

Santkier, Elisa F. B., 1906 L: _ P: 175

Smit (Smith), Santos A., 1906 L: _ P: 271

Shandley, Santiago, 1907 L: _ P: 25

Smit (Smith), Agustin G., 1907 L: _ P: 122

Sullivan, Jose Maria, 1907 L: _ P: 166

Sullivan, Santiago F., 1907 L: _ P: 202

Smit (Smith), Delia, 1908 L: _ P: 68

Santkier, Maria E., 1908 L: _ P: 94

Slevin, Jose Maria, 1908 L: _ P: 108

Shandley, Tomas, 1908 L: _ P: 304

Smicth (Smith), Emilio C., 1909 L: _ P: 11

Smict (Smith), Juan F., 1909 L: _ P: 112

Sullivan, Maria I., 1909 L: _ P: 248

Smith, Clara M., 1909 L: _ P: 317

Smith, Estela E., 1909 L: _ P: 322

Slevin, Francisco E., 1910 L: _ P: 206

Slaver, Ignacia, 1910 L: _ P: 215

Smit (Smith), Gaspar B., 1910 L: _ P: 222

Slaves, Felisa, 1910 L: _ P: 361

Smit (Smith), Nelida Ester, 1910 L: _ P: 368

Smit (Smith), Teofilo, 1911 L: _ P: 127

Smit (Smith), Carlos, 1911 L: _ P: 241

Sulliban (Sullivan), Rosa E., 1911 L: _ P: 267

Slevin, Maria, 1914 L: _ P: 264

Spelman, Maria, 1913 L: _ P: 274

Spelman, Zulma, 1917 L: _ P: 258

Slaven, Ramon, 1917 L: _ P: 268

Sullivan, José, 1917 L: _ P: 363

Spelman, Elsa, 1919 L: _ P: 245

Slaven, Francisco, 1919 L: _ P: 350

Slaven, Maria, 1919 L: _ P: 351

Stuart, Fortunato, 1921 L: _ P: 197

Tollen (Tallon), Miguel, 1866 L: _ P: 126

Talon (Tallon), Santiago, 1868 L: _ P: 96

Taylor, Lucia, 1884 L: _ P: 120

Tumelty (Tumulty), Maria E. I., 1887 L: _ P: 139

Taylor, Ernesto, 1889 L: _ P: 280

Thompson, Santiago L., 1891 L: _ P: 82

Taylor, Carolina, 1892 L: _ P: 290

Taylor, Guillermo F., 1893 L: _ P: 74

Thompon (Thompson), Jose M., 1894 L: _ P: 363

Thompon (Thompson), Maria R., 1894 L: _ P: 364

Tumulti (Tumulty), Maria C., 1923 L: _ P: 146

Uoiron (?), Catalina, 1891 L: _ P: 86

Uilson (Wilson), Juan J., 1903 L: _ P: 273

Ueehler, (Wheeler), Eugenio J., 1904 L: _ P: 128

Uelch, (Welsh), Miguel E., 1906 L: _ P: 26

Uade, (Wade), Santiago, 1906 L: _ P: 119

Uade, (Wade), Honoria J., 1907 L: _ P: 189

Uade, (Wade), Tomas J., 1908 L: _ P: 218

Vithe (White), Guillermo D., 1880 L: _ P: 138

Vilson (Wilson), Juana J., 1882 L: _ P: 204

Vhitlan, Lorenzo, 1883 L: _ P: 193

Vithe (White), Maria V., 1885 L: _ P: 59

Woll (Wall), Elena D., 1865 L: _ P: 115

Woll (Wall), Elisa, 1869 L: _ P: 30

Woll (Wall), Guillermo, 1871 L: _ P: 85

Woll (Wall), Jorge, 1872 L: _ P: 155

Wall, Isabel, 1873 L: _ P: 101

Walsh, Brigida, 1873 L: _ P: 183

Walch (Walsh), Maria, 1875 L: _ P: 31

Woll (Wall), Juan Simon, 1877 L: _ P: 21

Wellch (Welsh), Maria Catalina, 1877 L: _ P: 130

Wislon (Wilson), Santiago, 1878 L: _ P: __

Walsh, Santiago, 1878 L: _ P: __

Wilson, Cristina, 1879 L: _ P: 103

Ward, Santiago, 1881 L: _ P: 3

Wilson, Isidora A., 1881 L: _ P: 56

Welsh, Elena, 1881 L: _ P: 131

Wilson, Santiago, 1883 L: _ P: 191

Wilson, Catalina, 1884 L: _ P: 168

Wilson, Maria J., 1885 L: _ P: 198

Wite (White), Arturo, 1888 L: _ P: 160

Wire, Catalina A., 1888 L: _ P: 286

Wilson, Catalina, 1890 L: _ P: 95

Wheelehan, Eugenio J., 1890 L: _ P: 201

Witead, Luisa C., 1890 L: _ P: 296

Winkson (Wilson?), Maria E., 1891 L: _ P: 135

Wilson, Pedro D., 1891 L: _ P: 297

Wilson, Rosa P., 1896 L: _ P: 166

Wilson, Margarita M., 1901 L: _ P: 145

Wade, Felipe A., 1902 L: _ P: 131

Welsh, Miguel E., 1906 L: _ P: 26

Welsh, Alfonso, 1909 L: _ P: 213

Welsh, Jorge, 1910 L: _ P: 270

Walsh, Juan, 1912 L: _ P: 143

Walsh, Elvira, 1916 L: _ P: 8

Williams, Maria T., 1925 L: _ P: 68

Wilson, Natividad M., 1925 L: _ P: 403

Wilson, Eduardo, 1925 L: _ P: 404

Williams, Jose M., 1926 L: _ P: 22

Williams, Edmundo, 1927 L: _ P: 27

York, Andres, 1884 L: _ P: 94

York, Rosa, 1886 L: _ P: 193

Yong (Young), Rosa, 1905 L: _ P: 131

Yong (Young), Juan J., 1906 L: _ P: 144

Yong (Young), Enrique D., 1907 L: _ P: 181

Young, Maria M., 1909 L: _ P: 277

Young, Rosa, 1911 L: _ P: 245

Young, Alfonso, 1913 L: _ P: 420

Young, Jose Maria, 1952 L: _ P: 312