Iglesia Católica A. Romana Santa Rosa de Lima, Coronel Pringles, PBsAs, Argentina, Bautismos

(Fuente: Registro parroquial, Recopilación de datos: R. M. Mac Allister).

 

Año, Libro, Folio, Apellido y Nombre del bautizado.

 

1890 Blakhall (Blackhall), Ermelinda S. L 3 147

1896 Blackhall, Angela C. L 6 225

1896 Blackhall, Diego L. L 6 536

1917 Braley, Jose J. L 22 279

1917 Braley, Irene C. L 22 280

1892 Collins, Jose M. L 4 261

1903 Casey, Delmira M. L 10 487

1906 Cowan, Isidoro L 12 94

1907 Casey, Jose N. L 13 361

1919 Carmody, Patricio L 24 372

1919 Carmody, Maria M. L 24 373

1929 Campbell, Ricardo L 30 698

1887 Duffy, Juan L 1 543

1887 Dillon, Maria J. L 1 767

1894 Donovan, Eduardo L 5 166

1903 Donovan, Gregorio L 10 501

1920 Donovan, Gregorio A. L 25 227

1923 Donovan, Antonio L 27 48

1923 Davis, Margarita A. L 27 241

1927 Donovan, Patricio L 29 40

1927 Derry, Sofia L 29 823

1927 Davis, Alicia L 29 966

1927 Davis, Alfredo L 29 967

1927 Davis, Americo A. L 29 968

1898 Fitzpatrick, Catalina V. L 7 113

1900 Fitzpatrick, Sigifredo L 8 293

1903 Fitzpatrick, Juana D. L 10 579

1917 Farrell, Isabel M. L 22 317

1929 Farrell, Elisa C. L 30 734

1929 Furlon, Guillermo L 30 820

1887 Graham, Abelardo L. L 1 781

1892 Gardiner, Santiago P. L 4 494

1894 Gardiner, Lucrecia M. L 5 556

1898 Gardiner, Alfredo R. L 7 199

1900 Gardiner, Carlos M. L 8 446

1902 Gardiner, Alberto P. L 9 494

1903 Gardiner, Adela R. L 10 63

1903 Gardiner, Maria E. L 10 116

1905 Grirson, Geronimo L 11 240

1906 Gardiner, Ana A. L 12 178

1923 Gardiner, Ricardo S. L 27 421

1925 Gardiner, Maria E. L 28 617

1911 Henderson, Adelfa L 17 218

1894 Killian, Amelia L 5 105

1908 Kildolf, Susana L 14 581

1916 Kildof, Tomas L 21 492

1919 Kildoff, Blanca D. L 24 422

1925 Kildoff, Luis M. L 28 774

1927 Kildoff, Orlando P. L 29 570

1902 Pierson, Rafaela L 9 317

1921 Shedden, Maria R. L 26 35

1921 Shedden, Guillermo L 26 36

1921 Shedden, Amalia J. L 26 37

1921 Shedden, Margarita B. L 26 72

1921 Shedden, Jose A. L 26 73

1921 Shedden, Angelica L 26 74

1921 Shedden, Rosa J. L 26 75

1927 Shedden, Blanca I. L 29 568

1929 Shedden, Nilda N. L 30 466

1929 Shedden, Rosa J. L 30 75

1890 Wagon, Afredo F. L 3 202

1894 Wilson, Carmen L 5 394

1905 White, Felipe L 11 201

1916 Wooley, Maria Amalia E. L 21 199

1921 Wilson, Americo R. L 26 343

1923 Welsh, Juan R. L 27 646